Strona główna


Kruszwicka Szkoła Realna została powołana w 1997 roku. Przez 16 lat jej działania naukę w szkole podjęło ok. 1642 słuchaczy. Ci, którzy rozpoczęli naukę i spełniali warunki postawione przez szkolę oraz przepisy ustawowe (określone przez MEN) - szkołę ukończyli. Działalność Kruszwickiej Szkoły Realnej ukierunkowana jest zawsze potrzebami lokalnego rynku pracy (stąd nazwa „realna”). Obecnie miejsce działania placówki to Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy.W latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 oraz obecnie w ramach Kruszwickiej Szkoły Realnej działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który współpracuje z różnymi szkołami wyższymi.